2020-11-27
Walne Zgromadzenie PSG Alpen

Zapraszam wszystkich członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Górskiego Alpen w Wiedniu.
Sympatycy mogą brać udział w obradach, ale nie mogą głosować.
Bardzo ważne jest żeby przyszły osoby, które chcą cos organizować, lub zaproponować na 2021.
Program
1. Otwarcie walnego zgromadzenia
2. Omówienie aktywności roku 2020
3. Przedstawienie finansów 2020
4. Przygotowanie programu wyjazdów na 2021
5. Omówienie imprez na 2021.
6. Wolne wnioski.
Można zgłaszać do 20.11.2020 na e-mail biuro@psgalpen.pl
Jeżeli nie będą zgłoszone wnioski do tego czasu, a wpłyną w trakcie walnego, to będą omawiane wtedy, gdy będzie na to czas.
7. Zakończenie

Piątek, 27 listopada 2020 o 17:30 – 20:00
Adres:
ÖTK Österreichischer Touristenklub
Bäckerstraße 16
1010 Wien
Sala 1 Pietro
Example for loading more items...
Skontaktuj się z nami:
pl at
Impressum
PSG Alpen © 2024